Danske Magazin – 9. række, første binds andet hæfte

Jens Grand og Lübeck. En ny kilde til dansk middelalderhistorie

Jacob Madsens og Laurits Brockenhus’ visitationsberetning for Als og Ærø fra september 1589

Det genfundne originalmanuskript til Peder Vinstrups kroningstale 1596

Frederik Julius Kaas’ betenkning av 7. december 1813 til Frederik VI

TILBAGE