Danske Magazin – 9. række, første binds fjerde hæfte:

Limhavnsbrevene. Malmøsammensværgelsen og dens kommunikation med København 1658-59

Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel – en numismatisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821-1855, 2. del: brevene 1839-1855

Hvor kedeligt kan det gøres? Omkring en disputats og dens kilder. Trolddomssagen mod Kirsten Rotborg 1622

Fra en landsdommers verden. Breve 1732-37 fra landsdommer ved Sjællands Landsting Johannes Christensen til kollegaen Peder Benzon Mylius

Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 1945-2005 – forstanderskab og medlemmer

TILBAGE