Danske Magazin – bind 50, hæfte 1

Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie - før og nu. Causeri om Selskabets mangeårige virke afholdt ved Selskabets 260 års jubilæum.

En storpolitisk afskedigelse i 1770. Brevveksling mellem den danske konge Christian VII og den russiske Katharina II om J.H.E. Bernstorffs afskedigelse.

"Lykkelig den, der kan erholde sin ret uden proces". Amtmændenes indberetninger om forligskommissionerne i 1790.

Da provsten kom uanmeldt og gav lærerne karakterer. F.V. Andersens skolevisitatser i Ringsted-Alsted herreder 1870-1894.

Det tyske hvervekontor i Danmark (Geschichte der Nebenstelle "Nordsee" der Waffen-SS).

Frits Clausens beretning om tiden efter 9. april 1940. (Skrevet i fængslet 1947).

TILBAGE