Danske Magazin - bind 50, hæfte 2

Mourids Nielsen Gyldenstjernes regnskaber. Rejseregnskaber 1493-94, inventarium 1494, julelagsliste 1496 og mandtal 1499.

Hr. Oluf Parsbergs formaninger til sine sønner 1653.

Den antikvariske tegner og geheimearkivaren. Søren Abildgaards breve til Jakob Langebek 1756-61 – og andre kilder om Søren Abildgaards antikvariske virksomhed.

Peter von Scholtens afhandling om De vestindiske Øers forfatning, 1827.

En disputats og en kilde. "Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-67". Eduard von Ungern-Sternbergs beretning om slesvigerne og hertug Friedrich der Achte 1864.

Et privat menneske? J.C. Christensens breve til Mariane Kaper 1900-1924.

Fra ung historiker til videnskabsmand. Breve fra Aksel E. Christensen til to ungdomsvenner 1926-46.

Tyske akter vedrørende "Jødespørgsmålet" i Danmark april 1940-august 1943.

Forfatterliste

 

Personregister til bind 50, hæfte 1 og 2

TILBAGE