Danske Magazin - bind 51, hæfte 1

Thyco Brahes salg af hovedgården Knutstorp i Skåne 1594-98. Fra skøde til låsebrev.

Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75.

At alting går alle vegne skikkelig og ret til. Provst Christian Laurembergs embeds- og visitatsbog 1689-95.

London – København – Celle. Dronning Caroline Mathildes korrespondance med sin bror kong George III og enkelte andre slægtninge 1766-75.

I alle Maader i Lighed med den blanke Slægt. Danske overvejelser om de vestindiske frikulørte 1815-18.

Københavns Politi 1839. Om 81 engelske spørgsmål til Københavns Politi, og om de svar, der blev givet på dem.

Tre breve fra Caroline Amalie.

Chresten Bergs fængselsdagbog januar-juli 1886.

Tre øjenvidneskildringer af kaptajn Christian Otto Schlicht­krull om begivenheder på Amalienborg under den tyske besættelse af Danmark.

Noget for noget. Det danske Udenrigsministeriums salgsfremstød over for Tyskland efteråret 1943-sommeren 1944.

Professorvælde, politisk kritik og universitetsideer. Studietid – studiefrihed og Studienævn. To kilder fra 1960.

TILBAGE