Danske Magazin – bind 52, hæfte 1

Obsidio hauniensis anno MDCLVIII. Et latinsk diarium over den første fase af Københavns belejring august til oktober 1658

Almisser er ikke opus politicum, men opus spirituale. Stiftsprovst Jakob Lodbergs kontrovers med Fattigvæsenet over gadetiggeriet i København i 1716.

Instruks for en kongelig kapelmester anno 1740.

Kommandant og oberst Gustav V.L.H. Seyffarths beretning om kuppet mod Rendsborg fæstning marts 1848.

Luther, Holberg og demokratiet. Nogle breve fra 1953 om Povl Bagges ”Bidrag til den sociale menneskevurderings historie i Danmark under enevælden”.

Rød avantgarde-opdragelse. Interne undervisningsrapporter fra Den Proletariske Friskole 1973-1974.

TILBAGE