NYESTE HÆFTE

MERE OM MAGAZINET

TIDLIGERE HÆFTER

Danske Magazin – bind 52, hæfte 2

To breve fra Christian IV til fyrsten af Siebenbürgen, Sigismund Bátory

 

Journal holden af agent Æreboe under den marokkanske ambassadørs ophold i København 1759-60

 

To betænkninger om den danske administration af Guldkysten i 1700-tallet

 

Præster, skoler, kirker og katolsk ”propaganda”. Provst V.U. Hammershaimbs visitatser og kirkesyn på Færøerne 1866-1878

 

Om tilladelsen til at udgive Christian VIII.s dagbøger og breve

 

Tyske stemningsindberetninger fra Danmark 1940-42