Menu Luk

Forstanderskabet

Selskabet tegnes til dagligt af det såkaldte forstanderskab, der vælges blandt Selskabets medlemmer.

Forstander

Dr. phil. Ulla Kjær

Nationalmuseet

Sekretær

Cand.Mag. Erik Gøbel

Kingosvej 16, 4600 Køge

Kasserer

DR.phil. Rasmus Mariager

Saxo-instituttet

Selskabets medlemmer er, som der står i lovene, "danske mænd og kvinder, der virker i historieforskningens tjeneste. ... De danske medlemmers antal må ikke overstige 70, af udenlandske kan der højst være 20". For at blive indvalgt, skal man anbefales af et medlem og derefter indvælges af de øvrige medlemmer.

A. Indenlandske medlemmer

B. Udenlandske medlemmer

A-F G-L M-R S-Å

Lektor, dr.phil. Esben Albrectsen
(25. maj 1983)

Lektor, dr.phil. Charlotte Appel
(11. maj 2005)

Generalkonsul, dr.phil. Henrik Becker-Christensen
(18. maj 1994)

Lektor, ph.d. Lars Bisgaard
(30. maj 2007)

Professor, dr.phil. Per Boje
(30. maj 1990)

Lektor, ph.d. Michael Bregnsbo
(26. april 2006)

Stadsarkivar, ph.d. Søren Bitsch Christensen
(11. maj 2011)

Professor, dr.phil. Ning de Coninck-Smith
(8. maj 2013)

Bibliotekar Bjørn Westerbeek Dahl
(16. maj 2018)

Docent, dr.phil. Nanna Damsholt
(19. maj 1999)

Professor, dr. jur. Inger Dübeck
(5.maj 2004)

Lektor, ph.d. Poul Duedahl
(16. maj 2018)

Museumsinspektør, seniorforsker, cand.mag Vivian Etting
(7. juni 2017)

Lektor, ph.d. Morten Fink-Jensen
(16. maj 2018)

Professor, dr.phil. Inga Floto
(17. april 1980)

Professor, dr.phil. Steen Bo Frandsen
(21. maj 2014)

Arkivar, mag.art., fil.dr.h.c. Michael Gelting
(7. juni 2017)

Lektor, PhD Rasmus Glenthøj
(21. maj 2014)

Museumsinspektør, seniorforsker, cand.mag. Poul Grinder-Hansen
(8. maj 2013)

Seniorforsker, cand.mag. Erik Gøbel
(5. maj 2004)

Professor, dr.phil. Per Ingesman
(5. maj 2004)

Forskningsleder, seniorforsker, dr.phil. Hans Schultz Hansen
(11. maj 2005)

Forskningschef, museumsinspektør, mag.art. Steffen Heiberg
(18. maj 1994)

Forskningsleder, dr.phil. Lars Henningsen
(19. maj 1999)

Museumsinspektør, mag.art. Jørgen Hein
(26. maj 2010)

Protokolsekretær, dr.phil. Kristian Hvidt
(29. april 1976)

Professor, dr.phil. Kurt Jacobsen
(18. april 2012)

Fhv. førstebibliotekar, dr.phil. Grethe Jacobsen
(21. maj 2014)

Overinspektør, cand.mag. Jørgen Steen Jensen
(17. april 1980)

Professor, dr.oecon. Hans Chr. Johansen
(29. april 1976)

Professor, dr.phil. Bent Jensen
(29. april 1981)

Professor, dr.phil. Kurt Villads Jensen
(26. maj 2010)

Seniorforsker, lic.phil. Leon Jespersen
(18. april 2012)

Redaktør, mag.art. Birgitte Bøggild Johannsen
(25. maj 2016)

Professor, PhD Louise Nyholm Kallestrup (10. nov. 2021)

Museumsinspektør, seniorforsker, dr.phil. Ulla Kjær
(26. maj 2010)

Seniorredaktør, PhD Anders Leegaard Knudsen
(15. maj 2024)

Professor, lic.adm.pol. Tim Knudsen
(2. maj 2001)

Seniorforsker, dr.phil. Tyge Krogh
(26. maj 2010)

Adj. professor, dr.phil. Birgit Løgstrup
(31. maj 1995)

Museumsdirektør, cand.mag. Niels-Knud Liebgott
(24. april 1996)

Professor, dr.theol. Martin Schwarz Lausten
(13. maj 1998)

Professor, dr.phil. Gunner Lind
(23. maj 2000)

Forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen
(7. maj 2003)

Professor, ph.d. Ulrik Langen
(13. maj 2009)

Forskningschef, PhD Thomas Lyngby (10. nov 2021)

Professor, dr.phil. Anne Løkke
(11. maj 2005)

Adjunkt, PhD Rasmus Mariager
(21. maj 2014)

Professor, dr.philos. Ingrid Markussen
(23. maj 2000)

Seniorforsker, ph.d. Jørgen Mikkelsen
(13. maj 2009)

Dr.phil., Anders Monrad Møller
(18. maj 1988)

Kgl. ordenshisriograf, lektor, dr.phil. Jes Fabricius Møller
(26. maj 2010)

Professor, dr.pæd. Gunhild Nissen
(2. maj 2001)

Seniorforsker, dr.phil. Erik Nørr
(18. maj 1994)

Lektor, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen
(13. maj 2009)

Lektor, ph.d. Jan Pedersen
(11. maj 2011)

Professor, PhD Klaus Petersen (10. nov. 2021)

Professor, dr.phil. Bjørn Poulsen
(24. april 1996)

Lektor, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen
(26. april 2006)

HM Dronningens håndbibliotekar, mag.art og PhD Mikael Bøgh Rasmussen
(7. juni 2017)

Seniorforsker, dr.philos. Karen Skovgaard-Petersen
(30. maj 2007)

Professor, dr.jur. & phil. Ditlev Tamm
(30. maj 1990)

Seniorforsker, PhD Mikkel Thelle (24. maj 2023)

Museumsdirektør, cand.mag. Ulla Tofte
(15. maj 2024)

Professor, dr.phil. Poul Villaume
(7. maj 2008)

Professor, ph.d. Anette Warring
(26. april 2006)

Ledende redaktør, PhD Peter Zeeberg
(25. maj 2016)

A-F G-L M-R S-Å

Professor Anna Agnarsdottir. Island
(7. juni 2017)

Professor, dr. Oliver Auge, Tyskland
(16. maj 2018)

Docent, redaktör fil.dr. Birgitta Fritz, Sverige
(30. maj 1990)

Professor, fil.dr. Harald Gustafsson, Sverige
(31. maj 1995)

Professor Daniel P. Hopkins, USA
(7. juni 2017)

Lektor, dr.phil. habil. Carsten Jahnke, Sverige (10. nov. 2021)

Professor, dr. Detlev Kraack, Tyskland
(16. maj 2018)

Professor, Dr. Martin Krieger, Tyskland
(18. april 2012)

Professor Dr. Kersten Krüger, Tyskland
(18. maj 1988)

Museumschef, fil.kand. Göran Larsson, Sverige
(26. april 2006)

Professor, PhD Paul D. Lockhart, USA (10. nov. 2021)

Dr. Thomas Munck, United Kingdom
(23. maj 2000)

Professor dr.phil. Jens E. Olesen, Tyskland
(19. maj 1999)

Professor Erik Opsahl, Norge
(16. maj 2018)

Professor Helge Øystein Pharo, Norge
(26. april 2006)

Professor Øystein Rian, Norge
(4. juni 1991)

Arkivar, fil.dr. Hrefna Róbertsdottir, Island
(16. maj 2018)

Professor, fil.dr. Göran Rystad, Sverige
(30. marts 1977)

Professor, fil.dr. Hanne Sanders, Sverige
(26. maj 2010)

Professor, fil.dr. Sven Tägil, Sverige
(31. maj 1989)

Professor PhD Mara R. Wade, USA
(15. maj 2024)

Professor fil.dr. Eva Österberg, Sverige
(30. april 1986)