Menu Luk

Systematisk register

Danske Magazin 1745-2019

Ved Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen
Digitaliseret til søgbar form af Ole Færch og ajourført af Erik Gøbel

Dette register indeholder alle bidrag trykt i Danske Magazin fra Selska­bets stiftelse til i dag.

En artikel findes kun optaget et sted i systematikken, men der er til hjælp indsat krydshenvisninger, hvor det har forekommet rimeligt.

Ved angivelsen af de enkelte titler er tidsskriftets stavemåde og tegnsætning fulgt slavisk. Ved enkelte åbenbare fejl er der dog blevet tilføjet en rettelse i skarp parentes. Forfatternavn er anført, når det er fremgået af tidsskriftet selv. Herefter oplyses række (med arabertal), bind (med romertal) og sidetal i tidsskriftet, samt om bidraget er illu­streret, forkortet til Ill. “5, I, 157-161” betyder således 5. række, bind 1, s. 157 til 161. Med 1 henvises til Danske Magazin 1745-52, med 2 til Nye Danske Magazin 1794-1836. 

Der er ikke angivet trykkeår for de enkelte artikler, for dette henvises til oversigten nedenfor over Danske Magazins rækker og bind eller til bindets titelblad.

Af praktiske grunde er det omfattende register opdelt i sine fem afdelinger: Tidshistorie, Personalhistorie osv.

Bemærk, at hvert bind bagest har sit eget alfabetiske register.

 

Systematikken i indholdsfortegnelsens

 • Tidshistorie
  • Segl
  • Tidshistorie i almindelighed. Større tidsrum
  • Tidshistorie. Enkelte tidsrum
 • Personalhistorie
 • Topografi og rejsebeskrivelser
 • Indre forhold
  • Statsretlige forhold
  • Hofholdning
  • Lens- og finansvæsen
  • Privilegier, stadsretter, gilder og gildeskråer, søretter
  • Retsforhold
  • Hær og flåde
  • Kirkelige forhold
  • Skolevæsen, universiteter, studier i udlandet, videnskabelige forhold
  • Bogvæsen
  • Landboforhold
  • Jagt
  • Handel, transport, told
  • Industri
 • Kulturforhold
  • I almindelighed
  • Sæder og skikke
  • Forbrydelser
  • Overtro og trolddom
  • Løsøre og fast ejendom

Oversigt over Danske Magazins rækker og bind

Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Histo­riens og Sprogets Oplysning. 1-VI. Kbh. 1745-52. I,1745; II,1746; III,1747; IV,1750: V,1751; VI,1752.

Nye Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Hi­storiens og Sprogets Oplysning. I-VI. Kbh. 1794-1836. I,1794; II,1806; III,1810; IV,1823; V,1827; VI,1836. En samlet indholdsfortegnelse til Danske Magazin og Nye Danske Magazin findes i VI, s. 337-358.

Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Tredie Række. I-VI. Kbh. 1843-60. I,1843; II,1845; III,1851; IV,1854; V,1857; VI,1860.

Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Fjerde Raekke. I-VI. Kbh. 1864-86. I,1864; II,1873; III,1871; IV,1878; V,1884; VI,1886. En systematisk indholdsforteg­nelse (ved C.F. Bricka) til Danske Magazins fire første rækker findes i VI, s. 399­-428.

Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Femte Række. I-VI. Kbh. 1887-1909. I,1887-89; II,1889-92; III,1893-97; IV,1898-1901; V,1904; VI,1909.

Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Sjette Række. I-VI. Kbh. 1913-33. I,1913; II,1916; III,1923; IV,1928; V,1930; VI,1933.

Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Syvende Række. I-VI. Kbh. 1936-57. I,1936; II,1940; III,1940; IV,1943-48; V,1949-53; VI,1954-57.

Danske Magazin, indeholdende bidrag til den danske histories oplysning. Ottende række. I-VI. Kbh. 1957-95. I,1957-61; II,1962-65; III,1967-70; IV,1971-74; V,1976-89; VI,1991-95.

Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Niende række. I. Kbh. 1997-2004. [NB: Herefter ingen inddeling i rækker].

Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Bind 50. Kbh. 2006-2008.

Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Bind 51. Kbh. 2010-2012.

Danske Magazin, indeholdene bidrag til den danske histories oplysning. Bind 52. Kbh. 2014-2017.

Danske Magazin, indeholdende bidrag til den danske histories oplysning. Bind 53. Kbh. 2019.