Menu Luk

Abonnement på Danske Magazin kan tegnes for 200 kr. pr. bind (løssalgsprisen er 250 kr. for seneste bind), hvortil kommer forsendelse, ved henvendelse via kontakt

I butikken sælges hæfter tilbage til 1958. Men på lager haves tidligere hæfter af Danske Magazin tilbage til år 1900 (enkelte hæfter er dog udsolgt).
Ældre hæfter: 50 kr. pr. hæfte + porto. ved henvendelse via kontakt.

Alle udgivne magaziner er også at finde publiceret online på hjemmesidens forside.

Kategorier
Filters Sort
Danske Magazin – 8. række – Bind 1
DKK150.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 2
DKK150.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 3
DKK150.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 4
DKK150.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 5
DKK150.00
Danske Magazin – 8. række – Bind 6
DKK150.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 1

Brevveksling mellem Edvard Brandes og Mogens Frijs, Om Selskabets Vignet mm.

DKK150.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 2

Vinstrups kroningstale, Jens Grand m.m.

DKK150.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 3

Venstrepolitikerne Høgsbro og Holm m.m.

DKK150.00
Danske Magazin – 9. række – Bind 1, hæfte 4

Limhavnsbrevene, Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel m.m.

DKK150.00
Danske Magazin – Bind 50, hæfte 1
DKK200.00
Danske Magazin – Bind 51, hæfte 1
DKK250.00
Danske Magazin – Bind 51, hæfte 2
DKK250.00
Danske Magazin – Bind 52, hæfte 1
DKK250.00
Danske Magazin – Bind 52, hæfte 2

Udgivet 2017

DKK250.00
Danske Magazin bind 50, hæfte 2
DKK250.00

Pris
Filtrer
Kategorier
Filters Sort
Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720

Udgivet af Kirsten Bendixen. 1963.

DKK37.50
Acta Pontificum Danica – Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 1316-1536

Seks bind, sælges samlet.

DKK600.00
Breve fra Jacob Langebek, udgivne til Erindring om Selskabets Stiftelse den 8. Januar 1745

Ved Holger Fr. Rørdam. 1895.

DKK50.00
Danske politiske Breve fra 1830erne og 1840erne. I-IV, 1945-58.

Ved Povl Bagge, Povl Engelstoft og Johs. Lomholt-Thomsen.

DKK375.00
De ældste danske Arkivregistraturer, 5. bind

Udgivne af William Christensen. 1910.

DKK43.75
Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745 – 8. januar 1945

Ved Bjørn Kornerup.

DKK50.00
Dronning Christines Hofholdningsregnskaber

Løst omslag, Udgivne af William Christensen. 1904.

DKK87.50
Kong Chr. VIII.s Breve 1801-1839, Frederik VI. Bind 1

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2011

DKK350.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1801-1839, Frederik VI. Bind 2

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2011

DKK350.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1801-1839, Frederik VI. Bind 3

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2014

DKK350.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1813-1848, Augustenborgerne. Bind 1-2

Udgivet af Otto Madsen under medvirken af Anders Monrad Møller. 2005.

DKK500.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1813-1848, Augustenborgerne. Bind 3-4

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2007

DKK500.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1813-1848, Augustenborgerne. Bind 5

Udgivet af Anders Monrad Møller. 2008

DKK250.00
Kong Chr. VIII.s Breve 1813-1848, Augustenborgerne. Bind 6

Udgivet af Anders Monrad Møller, 2008.

DKK250.00
Kong Chr. VIII.s Dagbøger og Optegnelser, IV. 1.-3. del. (1839-48)

Udgivet af Anders Monrad Møller. 1995.

DKK750.00
Kong Christian VIII.s Breve 1796-1813 I-II

Udgivet af Axel Linvald under medvirken af Albert Fabritius. 1965.

DKK156.25
Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, I (1799-1814)

Udgivet af Axel Linvald. 1943.

DKK125.00
Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, II. 1. del (1815-21)

Udgivet af Albert Fabritius, Finn Friis og Else Kornerup. 1973.

DKK125.00
Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, II. 2. del (1821-22)

Udgivet af Albert Fabritius, Finn Friis og Else Kornerup. 1976.

DKK150.00
Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, III (1823-39)

Udgivet af Viggo Sjøquist. 1983.

DKK175.00
Ove Høegh Guldbergs og arveprins Frederiks brevveksling med Peter Christian Schumacher 1778 – 1807

Udgivet ved J.O. Bro Jørgensen. 1872.

DKK156.25

Om selskabets udgivelser

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie har igennem hele sin levetid nok været en lukket, selvsupplerende forening, men har til gengæld gennem alle årene udsendt talrige skrifter til glæde for omverdenen.

Helt fra begyndelsen har Danske Magazin været flagskibet, som, hvad indholdet angår, nærmere er omtalt andetsteds. Fra begyndelsen udkom det hæfte efter hæfte, som efterhånden kunne samles til bind og med seks bind til en række. Ved 250 års jubilæet kunne der fremvises hele otte rækker à seks bind lig med 48 statelige bind Danske Magazin. Herefter påbegyndtes da 9. række, men efterhånden fandt man i forstanderskabet, at dette med bind og rækker var en smule uhåndterligt, så man gik først over til nummererede bind, bind 49, 50 og 51 etc., hver bestående af to hæfter. Fra 2016 vil hver udgivelse blive tykkere og udgøre et bind for sig.

En række skrifter af meget af meget forskellig art har igennem årene set dagens lys. Af dem, der stadig kan erhverves, kan nævnes

Christian VIII.s dagbøger, optegnelser og breve

En helt særlig karakter har det store udgivelsesprojekt der har domineret i en menneskealder: Christian VIII.s dagbøger, optegnelser og breve, som blev påbegyndt i 1929. Også om dette er skrevet mere andetsteds, men det første bind af dagbøgerne udkom i 1941, mens det tredelte sidste kom i 1995. De to første brevbind så dagens lys i 1965, mens det foreløbigt sidste publiceredes sent på året 2014. Herefter tyder meget på, at der vil indtræde en pause, så der kan pustes ud. Men før eller siden skal der nok være en eller anden, der gerne vil i lag med de mange endnu ikke publicerede breve til og især fra Christian VIII.