Menu Luk

Det kongelige danske selskab for fædrelandets historie

Ved spørgsmål, udfyldes kontaktformularen på denne side.

Selskabet kan også kontaktes pr. brev ved henvendelse til:

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie

c/o Erik Gøbel

Kingosvej 16 – 4600 Køge

Husk venligst præcis angivelse af navn og adresse samt hvis det drejer sig om en publikation; titel og evt. bind.

    Bevis venligst, at du er et menneske ved at vælge træ.

    Få Danske Magazin via abonnement og spar 50,-kr.

    Danske Magazin koster i abonnement 200,- kr. + porto (mod 250,- kr. + porto i løssalg)