Menu Luk

Seglet

Selskabets stifter, Jacob Langebek (1710-1775) forklarede seglets udseende således: “Det forestiller en Deel af det kongelige danske Vaaben, nemlig den gamle gothiske eller vendiske Drage, som tillige kan være en Devise eller Afbildning paa Videnskaber og Antiqviteter. Dragen er Guld i rødt Feldt. Omkring Skjoldet er en blaa Rand eller Limbus, hvorudi sees elleve Guldkugler, der forestille en Skat, som Dragen tager vare paa, og har Hensigt til de adskillige curieuse Ting, som Selskabet har begyndt at samle paa til Ære for Fædernelandet og til Befordring i deres Forehavende. Oven paa Skjoldet staaer en gammeldags fyrstelig Guldkrone og ved hver Side en Vildmand med sin Kølve som Skjoldholdere, begge lodne, for at betegne Alderdommen. Paa Foden under Skjoldet findes Aarstallet 1747 og i Omkredsen læses: Det Kongelige Danske Selskabs Segl”.